หวยหุ้นฮั่งเส็ง

รอบเวลาแทงหวย

เปิดรับแทง ปิดรับแทง เวลาออกผล
หวยหุ้นฮั่งเส็งเช้า 01:00 10:50 11:10
หวยหุ้นฮั่งเส็งบ่าย 00:00 14:50 15:15
  • เปิดแทงวันจันทร์ถึงศุกร์
  • ใช้ผลการปิดตลาดของหุ้นฮั่งเส็ง ชื่อหุ้น HANG SENG INDEX ในการออกผล
  • ดูผลหวยหุ้นฮั่งเส็งได้ทางเว็บ: https://www.hsi.com.hk/eng

ตัวอย่างการดูผลหวยหุ้นฮั่งเส็ง

วิธีดูผลหวยหุ้นฮั่งเส็ง

© chadalotto.com - All rights reserved.